Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
[อ่านทั้งหมด]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย (7 ธ.ค. 61)
กระซิบรักใต้ฝนดาวตก (3 ธ.ค. 61)
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม (20 พ.ย. 61)
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 (19 พ.ย. 61)
ข้อมูลการให้บริการ (19 พ.ย. 61)
การเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ (14 พ.ย. 61)
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561(รอบ 12 เดือน) (14 พ.ย. 61)
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561(รอบ 6 เดือน) (14 พ.ย. 61)
[อ่านทั้งหมด]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลนาน้อย จำนวน 3 โครงการ (18 ส.ค. 60)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ (8 พ.ย. 59)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงเตาเผาศพเมรุบ้านนาราบ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย (20 ก.ย. 59)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง (1 ก.ย. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จ (9 มี.ค. 59)
สอบราคาจ้างประกอบรถรางเพื่อใช้ในการบริการรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน (1 ก.พ. 57)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านนาราบ (15 ม.ค. 57)
[อ่านทั้งหมด]
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ" " ถนนสวย คลองสวย ด้วย เทศบาลตำบลนาน้อย" (11 ธ.ค. 61)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ (6 ธ.ค. 61)
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “ถนนสวย คลองสวย ด้วย จิตอาสา เทศบาลตำบลนาน้อย” (3 ธ.ค. 61)
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนบ้านนาหลวง กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย (3 ธ.ค. 61)
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย
counter