Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
[อ่านทั้งหมด]
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้าง (21 พ.ค. 61)
ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย (7 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (7 ธ.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (8 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณบ้านนายฉกาจ ปัญญาวงศ์ ถึง บ้านนางผ่าน คำนวณฐี) หมู่ 3 (15 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณบ้านนายพีระ ทิพย์ราช ถึง บ้านนายสมพงศ์ พรมเลิศ หมู่ 3 (15 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณเลียบคลองชลประทานฝั่งขวาตั้งแต่บ้านนายอดุลย์ สุปินะ ถึง เขตเทศบาลตำบลศรีษะเกษ) (15 ส.ค. 60)
ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาน้อย (28 ก.พ. 60)
[อ่านทั้งหมด]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลนาน้อย จำนวน 3 โครงการ (18 ส.ค. 60)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ (8 พ.ย. 59)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงเตาเผาศพเมรุบ้านนาราบ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย (20 ก.ย. 59)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง (1 ก.ย. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จ (9 มี.ค. 59)
สอบราคาจ้างประกอบรถรางเพื่อใช้ในการบริการรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน (1 ก.พ. 57)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านนาราบ (15 ม.ค. 57)
[อ่านทั้งหมด]
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  (19 ม.ค. 60)
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (11 ม.ค. 59)
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11 (5 ม.ค. 59)
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (5 ม.ค. 59)
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย
counter